فرستادن انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات

فرستادن: انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث 5 ساعت شکنجه شریک به خاطر سوءظن

مرد جوان که به رابطه همسرش با شریک سابق خود شک کرده بود، دست به اقدام عجیبی زد. متهم با کشاندن شریکش به خانه، او را پنج ساعت کتک زد و با سیخ داغ شکنجه داد تا از

5 ساعت شکنجه شریک به خاطر سوءظن

عبارات مهم : ایران

مرد جوان که به رابطه همسرش با شریک سابق خود شک کرده بود، دست به اقدام عجیبی زد. متهم با کشاندن شریکش به خانه، او را پنج ساعت کتک زد و با سیخ داغ شکنجه داد تا از او اعتراف بگیرد.

به گزارش جام جم، روز های نهایی دی امسال مردی با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران از شریک سابق خود به اتهام حبس غیر قانونی و شکنجه پنج ساعته در منزل ای شکایت کرد.

با دستور بازپرس رضوانی، پرونده جهت تحقیقات زیاد در اختیار ماموران اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.

5 ساعت شکنجه شریک به خاطر سوءظن

شاکی به افسر تحقیق گفت: من با مردی مدت ها پیش آشنا شده است و با هم ارتباط مالی داشتیم ولی از چندی پیش دچار اختلاف شدیم و شراکتمان به هم خورد. اختلاف و درگیری مان ادامه داشت تا این که روز اتفاق غافل از این که او چه نقشه ای در سر دارد، با وی تماس گرفتم و خواستم هر طور شده است به این اختلاف و پرسشها مالی آخر دهیم.

با گرفتن نشانی منزل اش به یکی از محله های پایتخت کشور عزیزمان ایران رفتم. با حضورم در آنجا شریک سابقم در منزل نبود. با تعارف همسرش وارد منزل ارزش شدم. منتظر ماندم تا دقایقی بعد شوهر او آمد و زن جوان رفت و من و آن مرد در منزل تنها بودیم. با او حرف زدم و خواستم هر چه سریع تر تکلیفم را مشخص کندو به این اختلاف مالی آخر دهد. او پاسخ درستی نمی داد و مدام طفره می رفت. بعد یکباره بر سرم فریاد زد که تو باید اعتراف کنی با همسرم چه رابطه ای داری؟!

مرد جوان که به رابطه همسرش با شریک سابق خود شک کرده بود، دست به اقدام عجیبی زد. متهم با کشاندن شریکش به خانه، او را پنج ساعت کتک زد و با سیخ داغ شکنجه داد تا از

شاکی ادامه داد: هر چه گفتم دچار سوءظن شده است ای و من ارتباطی با او ندارم، بی فایده بود. او با این کار و تهمت زدن به من تلاش داشت صورت مسأله اختلافمان را پاک کند. خواستم به پلیس زنگ بزنم که کتکم زد و مرا به داخل یکی از اتاق ها انداخت. بشدت کتکم زد که با وی درگیر شدم. زمانی که بد حال شدم در اتاق را قفل کرد و دست و پایم را با پارچه ای بست. بعد همین طور که مرا کتک می زد، رفت و سیخ داغ آورد و با آن دست وپا و بدنم را سوزاند. پنج ساعت مرا شکنجه داد.

زمانی که دیگر جانی در بدنم نمانده بود، دست و پایم را باز کرد و خواست منزل اش را ترک کنم. بسختی از آنجا بیرون آمدم و به کمک یک راننده عبوری خودم را به مرکز درمانی رساندم. بعداز کارها درمانی به منزل رفتم و سپس از او شکایت کردم.

با شکایت وی، متهم پرونده تحت تعقیب پلیس قرار داده شد و چند روز پیش بازداشت شد. متهم با انتقال به پلیس آگاهی به افسر تحقق گفت: شاکی شریک سابقم بود. مدتی بود به واکنش‌ها او با همسرم شک کرده و گمان می کردم باید رابطه ای میان آن دو باشد. به همین خاطر شراکتم را با آن مرد به هم زدم. او که به منزل آمد تصمیم گرفتم به جای حل و فصل مسئله مالی مان، هر طور شده است از او اعتراف بگیرم. به همین خاطر شریک سابقم را کتک زدم و با سیخ داغ شکنجه اش کردم تا اعتراف کند با زنم در ارتباط است ولی او پنج ساعت شکنجه شد و اعتراف نکرد. مطمئن شدم با همسرم ارتباط ندارد و رهایش کردم.

5 ساعت شکنجه شریک به خاطر سوءظن

با اعتراف مرد جوان جهت او به اتهام حبس غیرقانونی شاکی و آزارو اذیت جسمانی وی، قرارقانونی صادر شد.

واژه های کلیدی: ایران | شکنجه | اختلاف | اعتراف | ارتباط | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs