فرستادن انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات

فرستادن: انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نامه هشدارآمیز جمعی از اصلاح‌طلبان به مدیر دولت‌اصلاحات

جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در نامه ای به مدیر دولت اصلاحات خواستار اصلاح اصلاحات شدند.

نامه هشدارآمیز جمعی از اصلاح‌طلبان به مدیر دولت‌اصلاحات

نامه هشدارآمیز جمعی از اصلاح طلبان به مدیر دولت اصلاحات

عبارات مهم : سیاسی

جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در نامه ای به مدیر دولت اصلاحات خواستار اصلاح اصلاحات شدند.

نامه هشدارآمیز جمعی از اصلاح‌طلبان به مدیر دولت‌اصلاحات

در بخشی از این نامه آمده است:«براین اساس امضاکنندگان این نامه پیشنهاد می کنند که در جریان شکل گیری دور تازه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، با به عضویت در آوردن اشخاص ملی و امتحان بعد داده که نماد اصلاح طلبی اند و سپردن مدیریت این شورا به یکی از شخصیت های مقاوم و ملی، نخست از گسترش احساس تقلیل اصلاح طلبی به محافظه کاری پیش گیری شود و در مرحله بعد به این شورا به مثابه شورایی موقت ماموریت داده شود تا زمینه را جهت شکل گیری نهاد ملی اصلاحات به عنوان یک سامانه سیاسی وحدت بخش میان اصلاح طلبان به نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای انتخابی، براق و منطقی باشد اقدام نماید.

چنین اقدامی نخستین گام در مسیر مبارک اصلاح اصلاحات خواهد بود.»

جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در نامه ای به مدیر دولت اصلاحات خواستار اصلاح اصلاحات شدند.

آرزوی بزرگ

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs