فرستادن انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات

فرستادن: انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

محققان دانشگاهی کهکشانی کشف کرده اند که علی رغم تصورات در آن هیچ گونه ماده تاریکی وجود ندارد.

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

عبارات مهم : ستاره

محققان دانشگاهی کهکشانی کشف کرده اند که علی رغم تصورات در آن هیچ گونه ماده تاریکی وجود ندارد.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، ماده تاریک بخش عظیمی از دنیا را پوشانده هست. در کهکشان هایی شبیه راه شیری نسبت ماده تاریک به بقیه موارد حدود ۳۰ به ۱ هست. این درحالی است که در کهکشان های کوتوله حجم ماده تاریک ۴۰۰ برابر مواد معمولی است.

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

درهمین راستا تحقیق تازه دانشمندان دانشگاه یل نشان می دهدکهکشان NGC۱۰۵۲-DF۲ واکنش‌ها عجیبی دارد لیکن در آن ماده تاریک وجود ندارد.

محققان با اندازه گیری تحرکات ۱۰ خوشه ستاره متوجه شدند آنها با سرعت ۳۷ هزار کیلومتر برساعت حرکت می کنند. چنین سرعتی بسیار کم است و نشان می دهد هیچ ماده تاریکی در این کهکشان وجود ندارد. پیتر ون دوکوم محقق ارشد این تحقیق می گوید: اگر در این کهکشان ماده تاریکی هم باشد، حجم آن بسیار کم هست. ستاره ها تمام حجم آن را تشکیل می دهند و به نظر نمی رسد جایی جهت ماده تاریک وجود داشته باشد.

محققان دانشگاهی کهکشانی کشف کرده اند که علی رغم تصورات در آن هیچ گونه ماده تاریکی وجود ندارد.

محققان هنگام رصد آسمان با تلسکوپ Dragonfly Telephoto Array telescope و مقایسه اطلاعات به دست آمده با یافته های تحقیق Sloan Digital Sky متوجه واکنش‌ها عجیب این کهکشان شدند. آنها جهت مطالعه زیاد از رصدخانه Keckدر هاوایی و اطلاعات تلسکوپ هابل استفاده کردند.

دانشمندان هنوز نمی دانند NGC۱۰۵۲-DF۲ چگونه بدون وجود ماده تاریک به وجود آمده هست. دوکوم در این باره می گوید: ما تصور می کردیم در هر کهکشان ماده تاریک وجود دارد و همین ماده به تشکیل کهکشان ها منجر می شود. بنابراین کشف کهکشانی بدون ماده تاریک جالب است و ایده های معمول راجع به عملکرد کهکشان ها را به چالش می کشد. همچنین نشان می دهد ماده تاریک واقعی است و به طور جداگانه از اجزای دیگر کهکشان ها وجود دارد. نتیجه های تحقیق ما نشان می دهد احتمالا شیوه های مختلفی جهت تشکیل کهکشان ها وجود دارد.

واژه های کلیدی: ستاره | محققان | تاریکی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs