فرستادن انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات

فرستادن: انجمن بازار مرکزی فعالیت تسهیلات تسهیلات مسکن اخبار اقتصادی و بازرگانی

کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد

محققان دانشگاهی کهکشانی کشف کرده اند که علی رغم تصورات در آن هیچ گونه ماده تاریکی وجود ندارد. کهکشان بدون ماده تاریک کشف شد عبارات مهم : ستا..

ادامه مطلب